Vinst att samordna arbetsmiljö och patientsäkerhet i vården

Arbetsmiljö Vården bör integrera arbetsmiljöarbetet med arbetet för bättre patientsäkerhet. Det finns mycket att vinna på en samordning.

Att samköra arbetet med arbetsmiljö och höjd patientsäkerhet i vården ger kvalitetsvinster och är dessutom tidseffektivt. Lagarna som reglerar respektive område är ganska lika; de kräver båda att man gör årliga uppföljningar, gör riskbedömningar, utreder olycksfall, upprättar handlingsplaner och anmäler till en utomstående instans om något går fel.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gett ut skriften Patientsäkerhet och arbetsmiljö, där de ger praktiska tips om hur samordningen kan gå till. Bland annat genom arbetsplatsträffar, skyddskommittéer eller samverkansgrupper.

– I skyddskommittéerna och samverkansgrupperna sitter ju både skyddsombud, fackliga företrädare, enhetschefer och verksamhetschef, så där finns redan representanter för båda perspektiven, säger Pia Gellerstedt, arbetsmiljöansvarig på SKL, till tidningen Suntliv.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.