Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro – hur hänger det ihop?

Verksamhetsutveckling Den psykiska ohälsan ökar och är den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Men hur hänger psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro ihop? Det ska Forskningsrådet nu studera på uppdrag av regeringen.

Den psykiska ohälsan har under de senaste 20 åren ökat som andel av den totala sjukfrånvaron. Och psykiska diagnoser utgör idag den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, får nu 1,5 miljoner kronor för att göra en kunskapsöversikt om sambanden mellan psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro och orsaken bakom utvecklingen.

– Vi har tidigare presenterat två uppdrag om att öka kunskapen om den psykiska ohälsan. Men vi behöver bredda problembilden ytterligare och analysera och problematisera utvecklingen utifrån flera olika forskningsdiscipliner, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Kunskapsöversikten är ett första steg, finns behov avser regeringen att initiera ett fördjupat forskningsuppdrag om sambanden.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.