Afrikanskt arbetssätt ger motivation och framtidstro

Arbetsmiljö Organisationen Star for Life har hjälpt ungdomar i Afrika till en bättre framtid. Nu introduceras arbetssättet på skolor i Ale kommun.

Afrikanskt arbetssätt ger motivation och framtidstro

Star for Life går ut på att motivera ungdomar att följa sina drömmar och framtidsvisioner genom kreativt skapande. Tanken är att satsningen ska leda till att förbättra rutiner och arbetssätt inom både kommun och region. Det handlar om att hitta metoder för att sätta in rätt resurser i rätt tid, att handla proaktivt och preventivt istället för reaktivt.

Under detta läsår ska två klasser i årskurs åtta på Bohusskolan och introduktionsprogram på Ales gymnasium genomgå programmet. I nästa steg ska arbetssättet införas på samtliga högstadieskolor i kommunen.

– Star for Life:s koncept handlar om att stärka elevernas självkänsla, få dem att våga uttala sina drömmar för att sedan gå från tanke till handling. Vi vill hjälpa eleverna att göra bra vägval i livet och sätta upp konkreta målsättningar, säger Birgitta Augustsson, temaledare Sociala investeringar i Ale kommun.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.