Dyrare att bryta mot arbetsmiljölagen

Arbetsmiljö Många företag struntar i arbetsmiljölagen. Därför fastslog riksdagen tidigare i somras att företag som bryter mot lagen ska tvingas betala sanktionsavgifter på upp till 3 miljoner kronor. Nu föreslår Arbetsmiljöverket att böterna ska graderas efter hur allvarlig risken är för de anställda.

De nya sanktionerna ska börja gälla från 1 juli 2014. Arbetsmiljöverket föreslår att sanktionsavgifterna ska delas in i fyra risknivåer. Ju allvarligare brott, desto dyrare för företaget. De företag som utsätter anställda för livsfara ska straffas hårdast. Bötesbeloppet ska också påverkas av antalet anställda.

Arbetsmiljöverket inför nya rutiner på grund av straffavgifterna.

– Vi kommer under våren att utbilda våra inspektörer i hur de nya föreskrifterna ska användas, det kommer ju delvis att bli ett nytt arbetssätt, säger Karin Sundh Nygård, enhetschef på Arbetsmiljöverket, till TCO-tidningen.se.

En del av de fyra miljoner som myndigheten tilldelats av regeringen för 2014, kommer att gå till att informera arbetsgivare om de nya straffavgifterna.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.