Tre fjärdedelar av arbetsdagen går åt till organisering

Endast 25 procent av tiden på arbetsplatsen bidrar till företagets egentliga verksamhet, mycket på grund av klumpiga organisationsformer. Det framkommer i en undersökning gjord av Ming Company.

Större delen, sex av åtta arbetstimmar på kontor används till att kommunicera med kollegor, planera möten, skriva protokoll, sortera mejl och organisera arbetet. Ju högre upp i företagshierarkin du befinner dig desto mer tid lägger du på kommunikation och förflyttningar. Endast 25 procent av arbetsdagen används till arbete som utvecklar verksamheten.

Enligt en undersökning genomförd av Ming Company är orsaken alltför krångliga organisationssystem. För mycket resurser går åt i onödan samtidigt som känslan av stress och att inte hinna med sina uppgifter ökar för medarbetarna.

Komplicerade it-system slukar tid

En anledning till att organisationsprocesser kan bli tröga och tidskrävande är att it- och ledningssystemen ofta är fragmentariskt uppbyggda och kräver kompetens på alltför många olika områden. Varje företagsgrupp tar då mest ansvar för sitt ämne, vilket skapar splittring i organisationen.

För att råda bot på kaoset anlitas projektledare, informationsbearbetare och koordinatorer som utvecklar nya och dyrare it-system. Fler och fler krav ställs på medarbetarna att lära sig nya processer för att kunna fatta beslut och sköta sitt arbete, men det förvärrar bara situationen, menar Ming Company.

Skrota måttband och tidtagarur

Deras förslag på hur en ineffektiv och negativ organisationsspiral ska brytas går ut på att vara mer kreativ i sin kommunikation, men att sluta styra och mäta allting i verksamheten genom komplicerade och tidsödande system och rapporter.

Stäng av datorerna, avboka formella möten och sluta skriva protokoll, är några av förslagen. Låt medarbetarna få ett större svängrum att själva söka och bearbeta information. Sätt människan i första rummet och utgå ifrån hur hon tar till sig kunskap, till exempel genom att utforska fler visuella intryck och sinnen än den platta skärmens metodik.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.