Trivsel viktigare än lön

Det sociala livet är viktigt för yrksarbetande svenskar. I Manpowers undersökning Work Life rankas bra arbetskompisar som det absolut viktigaste på jobbet. 72 procent av de 13 000 tillfrågade i undersökningen svarar att trivsel med arbetskompisar är viktigast. Lika stor andel umgås också med sina kollegor utanför jobbet.

Prestige och pengar är inte alls lika viktigt. 25 procent tycker att en hög lön är viktigast medan endast 6 procent svarade att de vill leda och bestämma över andra. Endast 1 procent av de tillfrågade tycker att en snygg och trevlig arbetsmiljö är viktig.

Topplistan: Vad är viktigast för dig på arbetet?

1. Att jag trivs med mina arbetskamrater 72%

2. Att jag har goda möjligheter att utvecklas 69%

3. Att chefen är bra 29%

4. Att lönen är hög 25%

5. Att arbetstiden är flexibel 24%

6. Att företaget jobbar med sådant jag tror på 23%

7. Att jag arbetar med sådant jag är utbildad för 17%

8. Att alla behandlas lika 14%

9. Att jag känner att det finns förståelse för mig 11%

10. Att få leda och bestämma 6%

11. Att arbetsmiljön är snygg och trendig 1%

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.