Utbildad arbetskraft saknas

Finanskrisen har slagit hårt mot underleverantörerna men att satsa på anställningar istället för uppsägningar är planerna. Dock saknas utbildad arbetskraft.

Svensk Industriförening, Sinf, har presenterat årets tredje underleverantörsbarometer. Och svenska underleverantörer har förmågan att utnyttja sin kapacitet men kämpar mot en vikande orderingång. Dock ser framtiden hyfsat optimistisk ut. Mer än hälften av företagen tror på ökad omsättning. Och det är dubbelt så många företag som planerar att anställa jämfört med de som planerar uppsägningar. Här ställer dock bristen på utbildad arbetskraft till det.

Åtta av tio företag har mer än 80 procent av sin produktionspersonal fast anställd. Näst vanligast är projekt- och andra tillfälliga anställningar. Mer än 80 procent av företagen arbetar inte med personal från bemanningsföretag.

– Trots konjunkturförändringen är det fortsatta problem att hitta utbildad arbetskraft. Den utbildning man helst ser att de kommande medarbetarna har är YH-utbildning (yrkeshögskoleutbildning Reds anm.), säger Anders Ekdahl, vd på Sinf.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.