Vägledning för socialt ansvarstagande tar form

Den globala standarden kring socialt ansvarstagande ISO 26000, som enligt tidsplanen ska vara klar under 2009, håller nu på att ta form. I slutet av juli presenterades de senaste resultaten där strukturen för standarden och sju ämnesområden är definierade och beskrivna; organisationsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och arbetsmiljö, miljö, rättvis verksamhetsutövning, konsumentfrågor och samhällsutveckling.

Standarden för socialt ansvarstagande beskriver hur ett företag konkret kan arbeta med frågor som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, affärsetik, anti-korruption och miljö. Alla typer av organisationer kan använda sig av riktlinjerna i standarden, både små och stora företag, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer. Arbetet leds av SIS, Swedish Standards Institute.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.