Vägverkets effektivitet certifierat

Vägverket är som första stora myndighet i Sverige certifierat inom tre områden – miljö, arbetsmiljö och kvalitet. 2005 gjordes en stor satsning på Vägverkets gemensamma arbetssätt, men arbetet med certifieringen började redan 2002. För två år sedan fick Vägverket erkännande om framgångsrik verksamhetsutveckling från SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling), och nu har de fått ännu ett intyg på att medarbetarna arbetar kundorienterat, effektivt och med en helhetssyn. Granskningen är utförd av LRQA Sverige AB.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.