Vårdcentraler får godkänt

Patienterna som kommer till vårdcentraler upplever att de blir lyssnade till och får information och svar på sina frågor. Men det finns skillnader över landet och mellan vårdcentraler.

Det framgår av den nationella patientenkät som undersöker hur patienterna uppfattar den vård och det bemötande de får inom primärvården. Generellt sett är patienterna mycket nöjda med bemötandet. De har högt förtroende för läkaren och skulle i hög utsträckning rekommendera den mottagning som de besökte.

Men det finns förbättringsområden. Patienterna vill bland annat få större möjligheter att påverka när besöket ska ske, bättre information om besöket inte börjar i tid samt bättre information om läkemedelsbiverkningar och vilka signaler på ett försämrat tillstånd man ska vara uppmärksam på.

Resultaten varierar också mellan länen. Blekinge, Halland och Uppsala har högst resultat på många av frågorna. Flera landsting, till exempel Uppsala, Kronoberg, Västernorrland och Jämtland, har förbättrat sina resultat. Däremot har genomsnittet för riket inte förbättrats nämnvärt. Det kan bero på att resultaten för de stora regionerna har försämrats något, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Undersökningen bygger på en enkät där drygt 130 000 personer som besökt läkare på en vårdcentral eller motsvarande har svarat på frågor om hur de upplevde besöket.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.