Hon vann årets mångfaldspris

Hur företag kan arbeta med att ta tillvara på mångfaldskompetens och koppla det till affärsnytta, var det bidrag som vann Academic Searchs årliga mångfaldspris.

Vinnaren heter Sanna Isemo och arbetar med personalfrågor vid länsstyrelsen i Västra Götaland. Juryns motivering pekar bland annat på hennes stora förståelse och intresse för värdeskapande mångfaldsarbete och att det ifrågasätter tidigare normer och traditionella arbetsrutiner.

Sanna Isemos bidrag visar på hur företag kan tillvarata mångfaldskompetens och koppla det till affärsnyttan. Hon har diskuterat olika former av arbetskraftinvandring och beskriver värdet av språkutbildning och praktikplatser för utrikes födda.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.