Värdeskapande personalarbete

Området för personalfrågor befinner sig i en genomgripande förändringsfas. Stora delar av traditionellt personalarbete som administration av löner och förmåner automatiseras och läggs ut på andra företag. I boken Värdeskapande HR lägger Dave Ulrich och Wayne Brockbank fram en handlingsbaserad modell för hur personalfuktionen kan omvandla sitt arbete i en förändelig värld. De presenterar ett antal kriterier som främjar värdeskapande och går igenom vad personalansvariga måste göra för att uppfylla dessa.

Boken innehåller flera verktyg och praktiska exempel för att utvärdera och förbättra personalfunktionen inom olika typer av företag. Den riktar sig främst till personer som arbetar med personalfrågor, men även andra personalgrupper kan ha nytta av dess idéer. Boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.