Vill minska forskningsgapet

Gapet mellan forskning och implementering i vården är brett och djupt. Här är en introduktion för att minska det.

Att kunskapsbaserad forskning inte implementeras i vården missgynnar patienter. Boken Implementering – teori och tillämpning inom hälso- och sjukvården med redaktör Per Nilsen i spetsen är en introduktion till teoribildning och forskninsgrön inom flera kunskapsområden. Alla författare är verksamma som forskare vid den tvärvetenskapliga institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet och boken vänder sig bland annat till de som arbetar praktiskt med implementerings- och förändringsarbete inom hälso- och sjukvården. Boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.