Vinnarna av Stockholms Stads kvalitetspris

Under en priscermoni i Blå Hallen i förra veckan offentliggjordes 2004 års vinnare av Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse.

Vinnarna i de olika kategorierna blev Äppelängens förskola i Älvsjö stadsdelsnämnd, Södermalmsskolan i Maria Gamla stan stadsdelsnämnd, Sturebyskolan i Enskede Årsta stadsdelsnämnd, Planeringshemmet Hammarbybacken Socialtjänstnämnden och Sociala enheten Norrmalms stadsdelsnämnd.

Hedersomnämnanden för sitt kvalitetsarbete fick Förskolan Kämpingebacken 3 och 7 i Spånga, Gäststugan i Farsta, Rehabenheten i Hägersten, SHD-resurs inom Kulturnämnden samt Kommunikation och Service inom Skärholmens stadsdelsnämnd.

Det medvetna, målinriktade kvalitetsarbetet inom Stockholms stads verksamheter har pågått i tio år och Kvalitetsutmärkelsen är stadens sätt att uppmärksamma dem som aktivt arbetar för att förbättra servicen för stockholmarna.

I årets tävling deltog 44 enheter inom fem olika klasser; förskola, skola, äldreomsorg, övrig vård och omsorg samt övrig verksamhet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.