28 miljoner till innovation i vården

Sjukvård Ett e-koncept som gör det möjligt för patienten att följa den egna vården och IT-stöd för cancervård i hemmet. Vinnova bidrar med drygt 28 miljoner för att utveckla hälso- och sjukvården.

28 miljoner till innovation i vården

De två projekten får stöd genom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation. 15 miljoner går till projektet Mina vårdflöden, ett helhetskoncept inom e-hälsa som syftar till att ge både patient och vårdgivare en bättre insyn. Konceptet ska införas i flera landsting.

Projektet att utveckla IT-stöd för avancerad sjukvård, särskilt cancervård i hemmet, drivs vid Lunds universitet och får 13,4 miljoner i stöd från Vinnova. För att hemsjukvården av svårt cancersjuka ska bli säker för patienterna behöver den mobila kommunikationen bli bättre. Både mellan personal och patienter, men också mellan apparaterna i hemmet och på sjukhuset.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.