Allt fler arbetsmiljöbrott

Antalet fällande domar för arbetsmiljöbrott har mer än fördubblats de tre senaste åren, skriver DN.

Många anmälningar avskrivs hos polisen men cirka 1 4000 hamnar på åklagarens bord. Fler fällande domar beror på att lagstiftningen gjordes om 2009 och det blev enklare att bötfälla ett företag för arbetsmiljöbrott med så kallad företagsbot. Men trots fler fällande domar leder knappt var tionde anmälan till dom.

– En stor förklaring ligger i att det är små saker som inte ska leda någonstans. Men vi behöver bli bättre, polisen behöver bli bättre, vi måste i alla led öka kompetensen för att lagföringen ska öka, säger Mats Palm, chefåklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmål till DN.

Arbetsmiljöverket står för ungefär en femtedel av anmälningarna.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.