Alvesta satsar på kompetens

Alvesta kommuns förvaltning för omsorg och hälsa har fått 6,9 miljoner kronor i stöd från Europeiska Socialfonden. Nu står kompetensutveckling på schemat.

Pengarna ska gå till ett projekt där man ska kartlägga behoven av kompetensutveckling och genomföra insatser.

Syftet är att stärka personalens delaktighet och inflytande i beslut, både individuellt och genom medarbetarrepresentanter, som påverkar deras egna, gruppens och organisationens resultat. Man ska också stärka enhetschefernas förutsättningar att utöva ett hälsobefrämjande ledarskap och öka hälsa och välbefinnande hos omsorgspersonalen genom att stärka egenkontroll och självförtroende. Ett mål är att minska andelen korttidssjukskrivningar i förvaltningen.

Projektet kommer att genomföras under perioden 15 september 2010 – 15 september 2012.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.