Är du en tre-sektor-ledare?

Ledarskap Tre-sektor-ledare är den typ av chef som både kan arbeta över gränser och för långsiktig hållbarhet.

Några svenskar som kan kallas tre-sektor-ledare är Alice Bah Kuhnke, generaldirektör Ungdomsstyrelsen, före detta generalsekreterare Fairtrade Sverige och numera hållbarhetschef ÅF, Anna Ryott, vd Swedfund, tidigare SOS barnbyar och McKinsey, samt Daniel Sachs, vd Proventus och ordförande Dramatens styrelse.

Amerikanska Intersector Forum har identifierat vilka kompetenser som kännetecknar en tre-sektor-ledare. En sådan:

• Har ett öppet sinnelag och är flexibel, ser möjligheter och vågar vara okonventionell.

• Kan balansera konkurrerande motiv och drivkrafter och är en pragmatiker.

• Bygger nätverk som sträcker sig på tvärs över de privata, offentliga och ideella sektorerna.

• Har en kontextuell intelligens, förstår det unika i de olika sektorerna och kan ”översätta” så att de förstår varandra bättre.

• Utvecklar en unik expertis genom att belysa ett problem från olika perspektiv.

• Har kunskap och färdigheter som är efterfrågade i flera sektorer. Kan ta kunskaper från en sektor och applicera dem i ett nytt, oväntat sammanhang.

Källa: Personal & Ledarskap

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.