Arbetsmiljö viktigare än lön

Den fysiska och psykiska arbetsmiljön är för många arbetstagare en viktigare fråga än både lön och arbetstid. Det visar en undersökning som Göteborgs-posten gjort.

Enligt en enkät som Göteborgs-posten och Sifo gjort så anser var tredje svensk att arbetsmiljön är den viktigaste arbetslivsfrågan, det går före både lön, arbetstid och pensionsålder. Bland de unga märks det extra väl. Närmare hälften av de dem, 47 procent, menar att den fysiska och psykiska arbetsmiljön är den viktigaste frågan i arbetslivet.

Skillnad mellan blocken

Den fråga som i undersökningen visade sig vara näst viktigast var mer flexibel arbetstid, följt av högre lön. Undersökningen visar också att kortare arbetstid uppfattas som betydligt viktigare i det rödgröna blocket än bland regeringsalliansens sympatisörer. Även i arbetsmiljöfrågan är det skillnader mellan blocken. I vänsterblocket är det 35 procent som anser att det är den viktigaste frågan, medan 27 procent anser den vara det i högerblocket.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.