Nya regler om arbetsmiljö

Från och med den 1 april börjar en ny föreskrift om arbetsplatsers utformning att gälla. Nästan hela arbetslivet omfattas.

Vad gäller egentligen på jobbet i fråga om belysning, inomhusluft, tillgång till dagsljus, akustik, toaletter och personalutrymmen? Det och mycket mer regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), som nu arbetats om och trädde i kraft den 1 april i år. Hela arbetslivet omfattas, utom Försvarsmaktens personal under övningar i fält.

Texten består av 115 paragrafer med bestämmelser, några färre än i AFS 2000:42.

Den stora förändringen är framförallt att man jobbat med att förtydliga skriften och att göra texten lättare att läsa.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.