De kan få arbetsmiljöstipendie

Tre eldsjälar som gjort stora och betydelsefulla insatser för arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet och trivsel på sina företag kan få 30 000 kronor för sin insats.

Årets nominerade kommer från Västmanland, Småland och Stockholm.

Anna Lindblom, 35, är kvalitets- och miljösamordnare på tryckeriet Edita Västra Aros AB i Västerås. Hon har engagerat hela företagets personal i ett socialfondsprojekt med tyngdpunkt på jämställdhet, likabehandling, mångfald och tillgänglighet.

Joakim Gustavsson, 38 år, är skyddsombud vid isolationstillverkaren ABB, Figeholm, Oskarshamn. Joakim Gustavsson är en av företagets stora eldsjälar på arbetsmiljöområdet och har framförallt jobbat mycket med säkerhet.

Andreas Gill, 28 år, arbetsledare på bevaknings- och säkerhetsföretaget Lidingö Säkerhetsservice AB, Stockholm. Han har utvecklat ett webbaserat system, ”ISYS”, där kolleger kan rapportera in aktuella risker kopplat till sitt objekt, som väktarpersonal i andra tjänster/bolag kan ta del av och anpassa sin bevakning i realtid

Stipendiet är på 30 000 kronor och delas ut av föreningen Prevent som har som syfte att förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor. Det har sedan 1994 delats ut till personer verksamma i privata företag som gjort stora insatser för arbetsmiljön på sin arbetsplats. Vinnaren av stipendiet tillkännages på mässan Elmia Arbetsmiljö i maj.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.