Att beröra sina kunder

Framgångsrik marknadsföring handlar inte längre bara om att kommunicera funktioner och fördelar med en produkt eller tjänst. Att på något sätt beröra kunderna är minst lika viktigt. Boken Sinnesmarknadsföring handlar om hur företag bör behärska konsten att bemöta kunderna på ett mer personligt och känslomässigt sätt än traditionell marknadsföring lyckats med. Här visas hur sinnena lukt, ljud, syn, smak och känsel kan användas som utgångspunkt i ett företags marknadsföring. Boken är skriven av Bertil Hultén, Niklas Broweus och Marcus van Dijk och ges ut av Liber förlag.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.