Attityder och kultur står i vägen för förändringar

Allt fler chefer förväntas driva förändringsarbeten, enligt IBMs studie Making Change Work. Samtidigt misslyckas nästan 60 procent av alla projekt med att nå sina mål.

Främsta orsaken till att man misslyckas är attityder och företagskultur. Nästan 60 procent av de tillfrågade förändringsansvariga och projektledarna i studien säger att förändring av attityder är den största utmaningen i förändringsprojekt, tätt följt av företagskultur, som 49 procent anger som det största problemet. Dessa utmaningar är mycket svårare att bemästra än exempelvis brist på resurser.

Men i studien hittade man också ljuspunkter. I en typ av projekt var så mycket som 80 procent lyckosamma. Gemensamt för dessa projekt var att de hade realistiska förväntningar och god insikt i vad ett förändringsprojekt innebär, att väletablerade processer användes i förändringsarbetet, att de anställda var involverade och att strategiska investeringar gjordes i projektet istället för att ”kasta pengarna på problemen”.

Studien är baserad på intervjuer med drygt 1500 förändringsansvariga i 15 länder. Enligt de tillfrågade misslyckas nästan 60 procent av alla projekt med att nå sina mål.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.