Bort med köerna

Långa väntetider är välfärdens akilleshäl. Köer är ineffektiva, dyra, skapar lidande och hämmar företagande. Men problemet kan åtgärdas, enligt författaren till boken I väntan på välfärden.

Bort med köerna

I boken I väntan på välfärden diskuterar Nima Sanandaji problem med köer och långa handläggningstider inom välfärden, och vilka effekter detta får. Författaren konstaterar att köerna är ineffektiva och motverkar välfärdssystemens syften, men lyfter också fram konkreta förslag på lösningar.

– Ett sätt att minska köerna är att införa servicegarantier hos a-kassorna och Försäkringskassan. Om byråkratin tar för lång tid att behandla ens ansökan borde man automatiskt ges rätt till den ersättning som man har sökt. Principen borde vara att den politiska sektorn tar kostnaden för de väntetider som skapas, inte den enskilda medborgaren, avslutar Nima Sanandaji.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.