Bra beslut lönar sig

Att fatta rätt beslut är inte alltid det lättaste, särskilt om det finns många olika faktorer att ta hänsyn till. En ny avhandling ger svar på hur man kan hantera dessa utmaningar.

När en ny produkt ska lanseras på marknaden krävs det många olika beslut. Förutom vilka funktioner produkten ska ha och vilka kvalitetskrav den ska leva upp till så kompliceras beslutsfattandet ytterligare av kraven på att prioritera de funktioner som är strategiskt mest betydelsefulla, som är konkurrenskraftiga samt tids- och kostnadseffektiva. Dessutom måste alla intressenter vara överens om dessa faktorer.

I Mahvish Khurums avhandling presenteras flera metoder för att hantera de utmaningar som produktledare möter då de ska ta beslut under programutvecklingsprocessen. Hon har gjort sin avhandling i samarbete med Ericsson. Forskningen innehåller idéer och lösningar för hur man kan förbättra beslutsstöd genom att tänka helt nytt, och fokusera på värde i första hand, och kostnad i andra hand.

– Om produktledaren får rätt beslutsstöd kan företagen spara både tid och pengar, men framför allt öka produktens värde, menar Mahvish Khurum.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.