Bra betyg för friskvårdsarbete

94 procent av de arbetsplatser som arbetat med Korpens hälsodiplomering anser att det är en bra metod för att utveckla friskvårdsarbetet och hela 98 procent skulle rekommendera den till andra. Det framgår av en undersökning gjord av SKOP. Av de arbetsplatser som deltog i undersökningen hade nästan hälften ingen som helst friskvårdsverksamhet innan arbetet inleddes. De som ändå hade något erbjöd i de flesta fall bara subventionerade träningskort till sina anställda. Nu anser 90 procent att hälsodiplomeringen hjälpt dem att få ett engagemang för friskvård och hälsofrågor i organisationen och att få igång fler friskvårdsaktiviteter. 82 procent menar också att detta lett till att fler anställda blivit fysiskt aktiva.

Korpen arbetar sedan 2001 med att hälsodiplomera arbetsplatser och skolor. Det är en modell för att bedöma och utveckla det befintliga hälsofrämjande arbetet på en arbetsplats. Arbetet omfattar hälsostrategi, organisation, friskvård och rekreation samt andra hälsofrämjande åtgärder.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.