Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Bra uppslutning i kvalitetsregister

De flesta kommuner och landsting får ta del av de 100 miljoner kronor regeringen avsatt för att stimulera till en bättre vård för de mest sjuka äldre. Pengarna delas ut till de som anslutit sig och börjat registrera i två olika kvalitetsregister.

86% procent av landstingen och 77 procent av kommunerna får dela på 100 miljoner för deltagande i något av eller båda kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska Palliativregistret.

Med Senior Alert ges stöd till ett förebyggande arbetssätt genom att risk för fall, trycksår och undernäring bedöms och dokumenteras på ett samlat sätt. Syftet med Svenska Palliativregistret är att säkerställa att alla människor får en värdig död.

De 100 miljonerna ingår i en treårig överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL för att stimulera kommunerna att gå med. I början av 2010 var ett tjugotal kommuner anslutna till Senior Alert, idag är 196 kommuner anslutna. Samtidigt har täckningsgraden i Svenska Palliativregistret fördubblats.

– Vården av de mest sjuka äldre ska vara av bästa kvalitet. Genom kvalitetsregister blir det möjligt att mäta och jämföra resultat av de insatser som görs. Därför är det glädjande att så många kommuner och landsting nu anslutit sig och börjat registrera, säger Maria Larsson, barn- och äldreminister.

Regeringen och SKL har nyligen beslutat om en ny överenskommelse för 2011 som bland annat innebär att ytterligare 100 miljoner kronor fördelas om ett år i förhållande till uppnådda mål i förbättringsarbetet.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.