Brist på konkretiserade mål i offentlig sektor

Affärsstyrning Verksamheter inom offentlig sektor är duktiga på att ta fram mål. Men målen bryts sällan ned till tydliga handlingsplaner. Det gör att många medarbetare tycker det är svårt att veta om målen faktiskt nås. Det visar en färsk undersökning från Stratsys.

Problemet med målstyrning inom offentlig sektor är att målen inte konkretiseras i tydliga handlingsplaner där ansvariga personer utses. I undersökningen Målstyrningsbarometern* från Stratsys har 292 kommuner, myndigheter och landsting medverkat.

98 procent av de landstingsanställda upplever att det sätts tydliga mål för verksamheten. 87 procent av myndigheternas och 86 procent av kommunernas anställda som deltagit i undersökningen tycker att det sätts tydliga mål.

Men när det kommer till nedbrytning av mål i handlingsplaner så ser det sämre ut. Bara 16 procent av de myndighetsanställda uppger att mål som regel bryts ner i konkreta handlingsplaner. På landstingen och kommunerna är resultaten något bättre. Där upplever 40 respektive 30 procent att målen konkretiseras.

Avsaknaden av konkreta handlingsplaner får till följd att medarbetare inte alltid vet vilka mål de arbetar mot, eller att det saknas verktyg som visualiserar måluppfyllnaden. Henrik Lepasoon, vd på Stratsys, menar att målstyrningen skulle få bättre effekt om de anställda fick tydligare återkoppling kring hur de når sina mål.

– Det är prestationsdrivande att få feedback på sina mål. Ändå är det få som får det. Man sätter en massa mål, men sätter inte aktiviteter för att nå dem.

*Om Målstyrningsbarometern

Målstyrningsbarometern genomförs två gånger per år av verksamhetsstyrningsföretaget Stratsys. Företagets kunder har inte deltagit i undersökningen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.