BRUK byter myndighet

Myndigheten för skolutveckling tar över ansvaret för utvecklingsverktyget BRUK som är ett nationellt indikatorsystem för kvalitet i förskola och skola och som tidigare fanns hos Skolverket. BRUK används för att bedöma kvaliteten i den egna verksamheten och som stöd för ett fortsatt utvecklingsarbete. BRUK står för bedömning, reflektion, utveckling och kvalitet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.