Chefens betydelse överskattad

Sluta ödsla pengar på dyra chefsutbildningar. Skicka hela arbetslaget istället! Det ger bättre resultat, menar Johan Bertlett som nyligen disputerat i psykologi vid Lunds universitet.

Ett välfungerande företag där medarbetare och chef tillsammans skapar ett bra arbetsklimat innebär en framgångsfaktor för företaget. Bäst arbetsklimat finns på arbetsplatser där chefen och medarbetarna är samspelta. För det krävs ett delegerande ledarskap där de anställda ges mycket förtroende att leda varandra. Det framkommer i Johan Bertletts forskning vid Lunds universitet.

– En bra chef bör utbilda sin personal och främja informellt ledarskap genom att delegera till dem som är villiga att ta större ansvar, säger han i ett pressmeddelande.

Känner medarbetarna att de kan lösa problem direkt utan att springa till chefen, kan denne istället fokusera mer på strategiskt ledarskap. En förutsättning är att medarbetarna motiveras till att ta extra ansvar, till exempel genom ett tjockare lönekuvert.

– Det handlar alltså inte bara om att chefen måste kunna delegera utan också om vilket medarbetarskap som den anställde är beredd att ta. Och att företagsledningen skapar de övergripande förutsättningarna för att detta ska fungera, säger Johan Bertlett.

Skippa ledarskapskursen

Hur har han kommit fram till det här då? Jo, Bertlett har gjort en studie på 200 anställda på Arlanda flygplats. Resultatet visade att chefer bara hade begränsade möjligheter att påverka arbetsklimatet. Istället är det arbetsgruppen i samspel med chefen som är avgörande för hur de anställda trivs. Frågan är då om ledarskapskurser för chefer verkligen är lösningen om samspelet och trivseln haltar.

– Givetvis krävs det en bra chef för att samspelet mellan chefen och de anställda ska fungera, säger Johan Bertlett. Men det är viktigt att förstå att även chefens förutsättningar påverkas av de anställda. Att bara fokusera på chefen är att blunda för de anställdas bidrag vilket betyder att man exkluderar mycket av den potential som finns i företaget. En företagsledning bör tänka sig för både en och två gånger innan den skickar sina gruppchefer på ledarskapsutbildning. Förmodligen gör det mer nytta om man skickar ett helt arbetslag istället, säger han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.