Chefer har jobbigt med it-verktyg

Var fjärde anställd har negativa erfarenheter av att arbeta med it-verktyg. Särskilt utsatta är cheferna, visar en undersökning.

I Sverige har 97 procent av befolkningen mobiltelefon, 90 procent använder internet och över 90 procent av de i åldern 16–24 år deltar på sociala nätverkssajter. Hälften av företagen har anställda som regelbundet arbetar på distans.

– It-stress är ett problem som påverkar individers hälsa och förmodligen företagens effektivitet. Det är viktigt att man är medveten om riskerna med stress kopplat till IT på arbetsplatser och att man aktivt arbetar för att motverka stressen, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Jobbigast för chefer

I en enkät har 600 yrkesaktiva svenskar svarat på frågor om it och psykisk belastning. Resultatet visar att var fjärde person har negativa erfarenheter av att använda it i yrket. De grupper som sticker ut mest är chefer och personer i åldern 30–49 år.

Chefer känner stor press kopplat till it och har svårast att hantera den stora mängd information. De har större problem med tekniken men också det gränslösa arbetet då de är mycket uppkopplade på fritiden. De är även bekymrade över den personliga integriteten.

Åldersgruppen 30–49 år är mest beroende av it-verktyg och är oftare uppkopplade jämförty med de som är över 50 år. De anser sig sakna it-utbildning och känner även dem stor oro för den personliga integriteten.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.