Chefer jobbar 6 dagar i veckan

En stor majoritet av Sveriges chefer jobbar regelbundet mer än en normalvecka. Samtidigt har chefer i princip bara två önskemål om förbättringar; att arbeta något mindre och lägga mindre tid på administration.

70 procent av Sveriges chefer jobbar regelbundet mer än en normalvecka. Andelen chefer som arbetar mer än 46 timmar per vecka är högst i gruppen chefer som är mellan 35-44 år, enligt Ledarnas Chefsbarometer som genomförts bland 1900 chefer. I undersökningen svarar hälften av cheferna att de vill arbeta ett mindre antal timmar. Stressen över att hinna med är det som tynger cheferna mest.

– Chefsjobben kräver sina timmar, men 6-dagarsveckor över en längre period är inte hållbart. Det är viktigt att uppdraget är tydligt och att man kan sätta gränser, säger Johan Frisö, ledarskapskonsult på Ledarna.

Cheferna är relativt nöjda med fördelningen av arbetsuppgifterna förutom på två områden. De vill administrera mindre och önskar mer tid för kompetensutveckling.

– Det är inte synd om cheferna. Att vara chef är ett av de roligaste yrken man kan ha. Men ska vi lyckas behålla befintliga chefer och attrahera nya ledartalanger behöver chefsuppdragen kunna kombineras med ett privatliv, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.