Kommunala chefer strävar efter status – och skadar demokratin

Vissa kommunala chefer betraktar kommunen som ett företag och strävar efter professionell status. Något som ställer demokratin på spel, visar en ny avhandling.

Ann-Sofie Lennqvist Lindén har i sin avhandling sett att kommunala chefer vill ha kontroll över sitt arbetsområde och att deras relationer till politikerna, som formellt sett alltid är överordnade, blir problematiska ur ett demokratiperspektiv. Många chefer ser kommunen som ett storföretag där näringslivsinspirerade lösningar är både önskvärda och nödvändiga.

Ekonomiska värden som kostnadseffektivitet och produktivitet går före demokratiska värden. Ann-Sofie Lennqvist Lindén anser att det finns ett behov av att utbilda chefer i innebörden av en demokratiskt styrd organisation där också demokratiska värden tas på allvar.

– Chefer är hårt arbetande människor som strävar efter att göra ett gott arbete och konsekvenserna är inte alltid möjliga att överblicka när man befinner sig mitt i en process. Jag hoppas att min avhandling ger ett annat perspektiv som skapar debatt om en kommun verkligen ska styras utifrån företagsprinciper.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.