Därför misslyckas förändringsarbete

I de allra flesta fall misslyckas planerade förändringar. I boken Illusion eller verklighet? – planerade förändringar i företag, diskuterar författarna olika förhållanden som kan leda till svårigheter vid genomförandet av organisationsförändringar. Det kan vara att koncern- eller företagsledningar sätter igång projekt med bristande förankring i den egna verksamheten eller att projekten drivs utan att de anställda får ett reellt utrymme för deltagande. Inte sällan är det bland mellanchefer och arbetsledare som det mesta motståndet mot förändringar uppstår. Författarna vill få läsarna att reflektera över problemen och inse att verkligheten inte är entydig utan kan tolkas från flera perspektiv. Bengt Sandkull är huvudförfattare till boken som ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.