Marknadsföringslära för hela företaget

Att alla i ett företag har en bättre förståelse för hur marknader fungerar och hur företag kan marknadsföra sina produkter, gör organisationen mer konkurrenskraftig. Det hävdar Anders Parment, författare till boken Marknadsföring – kort och gott. Boken tar upp alla vanliga marknadsföringsteorier och knyter samman dem i tillämpningar för dagens konkurrensintensiva marknader. Gamla marknadsföringssanningar som alltjämt gäller tas upp och nya, utmanande perspektiv presenteras. Boken, som ges ut av Liber, riktar sig inte bara till marknadsförare utan till alla avdelningar i organisationen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.