Hemligheten med coachning

I boken Det coachande samtalets hemlighet får läsaren veta hemligheten med hur man lyckas med att coacha andra. Med tydliga beskrivningar ges vägledning i att samtala i svåra situationer för att skapa goda relationer och prestationer.

Boken är skriven som en dialog mellan en äldre och en yngre ledare. Den yngre ledaren beskriver sina problem. Den äldre ledaren undervisar genom att förklara och visa på effektiva och ineffektiva samtalsbeteenden. Sedan får den yngre ledaren använda sig av färdigheterna.

Tanken är att läsaren ska känna igen sig och att inspireras till att tro på sin egen förmåga. Dessutom vill författaren att den som läser boken ska våga bli tuffare – men på ett mjukt sätt där man får en medverkan istället för motstånd. Boken är skriven av Hilmar Thór Hilmarsson och ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.