De blev årets omvårdsledare

Sjuksköterskorna och ledarna Elisabeth Alfredsson och Else-Maj Rosenlöf har utsetts till Årets omvårdsledare av Svensk sjuksköterskeförening. Elisabeth Alfredsson är avdelningschef på ortopedkirurgiska kliniken på Lindesbergs lasarett, och lyfts fram som en ledare som fokuserar på laget före jaget, men också ser varje medarbetares egenskaper och kompetenser. Och att hennes tvärprofessionella samverkan ger en god och säker vård.

Else-Maj Rosenlöf är chefssjuksköterska i sjukhusledningen på Universitetssjukhuset Mas i Malmö. Hon får utmärkelsen bland annat för att hon skapar utrymme för professionell reflektion och för att hon synliggör omvårdnadens betydelse för god och säker vård i sjukhusledningen.

– Syftet med utmärkelserna är att lyfta fram, uppmuntra och lära av goda exempel inom omvårdnadsledarskap. Det är mycket viktigt att vi synliggör drivna och duktiga ledare och chefer, förebilder som visar att omvårdnadskompetens behövs på alla ledningsnivåer, säger Torie Palm Ernsäter, kvalitets- och vårdutvecklingsansvarig på Svensk sjuksköterskeförening.

Priset delas ut den 26 november.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.