De blir oftast dömda för mutbrott

Mutor 2021 blev ett rekordår sett till det totala värdet på mutorna i de rättsfall som gett fällande domar. Och det blir tydligt vilka funktioner som oftast mutas – och döms.

De blir oftast dömda för mutbrott
En speciell grupp är extra utsatt för mutor. Foto: Adobe Stock

Ovanligt många personer fälldes för mutbrott under 2021, enligt en ny sammanställning från IMM, Institutet Mot Mutor. Och sett till summan för mutorna i de fallen så är det en höjning med hela 605 procent! Från 16,6 miljoner 2020 till 117 miljoner 2021.

Storleken på de enskilda mutorna skiljer sig också mycket åt. Den som fällts för den minsta summan hade mutats med ett värde av 500 kronor, medan största mutan var på hela 51 miljoner.

Den som ger mutan är i regel en man som jobbar i privat sektor. Den som tar emot mutan har också några gemensamma faktorer 2021:

  • Man
  • 45–52 år
  • Jobbar i offentlig sektor
  • Jobbar med data, it och telekommunikation

Sett över en femårsperiod är det i stället de här sektorerna som dominerar målen (i fallande ordning): Transport och fordon, Bygg och anläggning samt Vård och omsorg.

En bransch sticker ut

Men under 2021 var det ett fall som stack ut extra mycket, där ett it-företag erbjudit ett flertal offentliganställda utbildningar med tillhörande förmåner.

– Även om antalet mutbrottsmål hållit sig på en relativt jämn nivå sedan 2017 så har mutbeloppen ökat markant under förra året. En anledning till detta är att det under 2021 handlat om flertalet mål med systematisk brottslighet. Dels gäller det återkommande mutbrott där värdet uppgår till hutlösa summor. Dels är det återkommande förslag om ett brottsligt upplägg till flera olika aktörer, säger IMM:s generalsekreterare Hayaat Ibrahim i ett pressmeddelande.

Den som ger eller tar emot en muta kan straffas med böter eller fängelse i högst två år. Bedöms brottet vara grovt är straffet fängelse 6 månader–6 år.

12 till fängelse

Under 2021 dömdes 12 personer till fängelse till följd av mutbrott. 10 fick villkorlig dom, 1 skyddstillsyn och 32 dagsböter. Fyra företag fick även företagsbot, varav två på fem miljoner kronor vardera. I nio fall dömdes för grovt givande av muta och åtta för grovt tagande av muta.

Den vanligaste mutan är:

  1. Pengar
  2. Presentkort
  3. Sakgåva
  4. Nöjesresa

Läs hela rapporten här.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.