De får Utmärkelsen svensk kvalitet

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Ryhov, Jönköping och HSB Östergötland i Linköping har utsetts till mottagare av Utmärkelsen svensk kvalitet.

I motiveringen framgår att verksamheten vid Barn- och ungdomsmedicinska kliniken kännetecknas av ett väl förankrat och effektivt verksamhetssystem och en stark kvalitetskultur. Arbetssättet är tydligt värdeskapande för kunderna och det engagerade ledarskapet genomsyrar verksamheten och delaktigheten är stor.

HSB Östergötland får motta utmärkelsen då de kännetecknas av en stark kundsamverkan och partnerskap med de närmaste kunderna. Organisationen har tydliga och medvetet valda angreppssätt inom de flesta områden för genomförande och förebyggande insatser och ett aktivt förbättringsarbete genomsyrar verksamheten.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.