”Det gamla systemet har kommit till vägs ände”

Dagens sjukvård präglas av massproduktion och stordrift som håller en mycket låg produktivitetsnivå. Det hävdar Magnus Lord, strategisk chef vid universitetssjukhuset i Lund där man nu slagit in på en ny väg – Lean.

Sjukvårdens arbetssätt kan enligt Magnus Lord idag mycket väl likställas med massproduktion och storskalig industri. Produktionen är indelad i olika enheter som patienten slussas runt mellan, centraliserade funktioner för exempelvis röntgen skapar flaskhalsar och ingen har den totala överblicken över helheten.

Medan industrin för länge sedan övergett stordriften lever sjukvården fortfarande kvar i detta tänk.

– Det gamla systemet har kommit till vägs ände, säger Magnus Lord och konstaterar att dagens sjukvårdssystem lider av enorma produktionsförluster, trots att alla sliter.

Som hand i handske

Det som nu krävs inom sjukvården är ett nytt synsätt med ett tydligare kundfokus och processinriktning. Enligt Magnus Lord passar Lean sjukvården som hand i handske.

– Lean är mer än bara en metod, det är en kultur snarare än ett verktyg, säger han.

En av huvudprinciperna i Lean är arbetet med att korta ledtider. Att kapa bort tid som inte bidrar med värde till patienten, exempelvis väntan och tid som går åt för att leta information. I det ingår också att standardisera och strukturera arbetet med rutiner och bättre ordning rent fysiskt så att rätt saker finns på rätt plats.

– Detta är inget projekt som kan avslutas och falla i glömska. Förbättringsarbetet måste vara en del i allas vardag, betonar Magnus Lord. Våra medarbetare har två jobb, att ge vård och att utveckla sitt arbete. Häri ligger en viktig poäng med Lean.

Lunds universitetssjukhus kom igång med sitt Lean-arbete för drygt ett år sedan och de första piloterna visar på stora möjligheter. Bland annat har barnpsykiatrin tittat på utredningstiderna för ADHD-patienter. En utredning som förr tog mellan tre och fyra månader kan nu göras på sex veckor. En annan pilot där man gått igenom processen för att utreda operation av livmoderhalscancer pekar på möjligheter att kapa utredningstiderna från tre veckor till tre dagar.

Ineffektivt system

– Problemen i sjukvården beror inte på resursbrist. Det är systemet som ger de negativa effekterna, framhåller Magnus Lord och förklarar att sjukvården idag skickar patienten mellan olika stuprör som alla genererar kö.

Och köerna i sig genererar ett merarbete med patienter som ringer och undrar varför ingenting händer.

I stället vill han se mer av teamarbete där alla medarbetare som behövs samlas kring en patient. En utredning kan då bli klar på några timmar i stället för att ta veckor och månader. Idag kan till exempel förberedelserna inför en cancerbehandling, från det att en patient har konstaterats ha en tumör till hon är utredd och klar för behandling, ta 30 dagar. Den värdeskapande tiden för detta är däremot endast en dag – i 29 dagar händer ingenting.

Chefen som inspiratör

Processtänkandet i sjukvården är i sig inget nytt och Magnus Lord berättar att det finns öar av goda exempel där man kommit långt. Men en av nycklarna för att lyckas är chefsskapet. En av de stora satsningarna Lunds universitetssjukhus gör idag är därför att utveckla ledarskapet genom att ge cheferna möjligheter och stöd att verkligen vara ledare. Att ge dem kompetensutveckling i chefsskap, rensa bort all administration och se till att de får arbeta heltid med bland annat verksamhetsutveckling.

– Cheferna ska inte detaljstyra, själva arbetet utförs av medarbetarna själva. Chefens roll är att i stället fungera som inspiratör och coach. För oss innebär detta att vi måste ändra chefsskapet till väsentlig del, konstaterar Magnus Lord.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.