Det gör vårdcheferna på jobbet

Linjechefer i vården har skuggats i en avhandling från Handelshögskolan i Göteborg.

Linjechefer i vården vill ha mer tid till långsiktigt planerande men vardagen är fragmentiserad och går ofta ledningens ärenden. Den slutsatsen drar Rebecka Arman, forskare på Handelshögskolan i Göteborg, efter att ha följt tio västsvenska mellanchefer i vården under vardera fyra dagar och sedan gjort kompletterande intervjuer med cheferna. Metoden kallas skuggning och ger en bredare bild av chefernas situation än vad som framkommer med enbart djupintervjuer.

– Genom att följa cheferna i det dagliga arbetet kunde jag se vad de lade mest tid på och vad de faktiskt gjorde på arbetet, vilket inte alltid stämde med individens egen uppfattning om vad de gjorde. Vissa hade upp till i genomsnitt 111 aktiviteter per dag varav den största delen utgjordes av möten och kommunikation, säger Rebecka Arman i ett pressmeddelande.

Vardagen för cheferna bestod av många korta aktiviteter med snabba skiften och ont om tid för reflektion.

– Prioriteringarna i ledarskapet skapas dock kollektivt. För att förändra processerna behöver därför cheferna stöd och legitimitet i kollektivet, det är troligen svårt för dem att förändra själva, fortsätter Rebecka Arman.

Studien är den första av sitt slag inom området i Sverige och Rebecka Arman menar att ledarskapforskningen behöver kompletteras med fler studier som innefattar skuggningsmetodiken. Detta för att ge en heltäckande bild av ledarskapets vardag och dess utmaningar. Innan forskning talar om vad chefer bör göra, behövs fler studier av vad de faktiskt redan gör, menar Arman.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.