Elitutbildning för lärare kan bli verklighet

För stunden pågår en förstudie till en elitutbildning för lärare. Detta efter att Svenskt Näringsliv gått in med resurser till en privat aktör. Under våren ska studien vara klar.

Det är en privat entreprenör som velat genomföra studien för att eventuellt senare starta en elitutbildning, skriver Svenskt Näringsliv. Tanken är att utbildningen ska vara vassare än dagens utbildningar och höja statusen för läraryrket.

Syftet med förstudien är att undersöka förutsättningarna för att starta en ny utbildning och den ska mynna ut i målformuleringar, budget, finansieringsbehov och finansieringsvägar. Under våren ska den vara klar och först då tar entreprenören beslut om projektets framtid.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.