En av tio medarbetare röker varje dag

Sjukskrivningar, rökpauser och försämrad hälsa kostar inte bara den som röker utan även arbetsgivaren. Professionellt stöd att ta sig ur beroendet gynnar båda parter.

Tre månader efter nyårslöftena är det många arbetstagare som röker varje dag. Mer än en av tio medarbetare tar sig ett bloss dagligen, och av dem röker fyra av tio mer än tio cigaretter om dagen. Det visar en hälsokartläggning av 55 000 personer som hälsoföretaget Previa genomfört mellan åren 2008 till 2010.

– Runt nyår är det många som försöker att sluta röka. Tyvärr återfaller cirka 95 procent av alla som slutar röka på egen hand inom ett år. Sannolikheten att lyckas kan tiodubblas med professionellt stöd, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa i ett pressmeddelande.

Previa hänvisar till undersökningar från Folkhälsoinstitutet som visar att en rökare i genomsnitt har åtta dagars längre sjukskrivning per år på grund av sin rökning. På grund av den extra sjukfrånvaron och rökpauserna kostar en genomsnittlig rökare sin arbetsgivare cirka 45 000 kronor mer per år än en icke-rökare. Genomsnittsrökaren i Sverige röker 10-13 cigaretter per dag. Det innebär en kostnad för den enskilda individen på nästan 12 000 kronor per år.

– Arbetsgivare bör stötta sina medarbetare som vill sluta röka, till exempel genom att erbjuda sluta röka-program. Arbetsgivaren har nästan lika mycket som den enskilda rökaren att vinna på ett rökstopp, säger Urban Svensson.

Råd från Previa om hur du slutar röka:

1. Undvik frestelser. När du väl har slutat, släng alla askkoppar och cigaretter för att undvika att väcka röksuget.

2. Be om hjälp. Fråga din arbetsgivare om det finns möjlighet att gå med i ett sluta röka-program via jobbet.

3. Berätta för kollegorna. Tala om för din omgivning att du har slutat och be om stöd. Då är risken mindre att du fuskar.

4. Belöna dig själv. Sätt upp delmål och belöna dig själv när du når målet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.