Ny metod kan avslöja utmattningssyndrom

Forskare vid University of Montreal kan ha hittat en metod för att diagnosticera om du håller på att drabbas av sjukdomen.

Forskarna har gjort en pilotstudie där 30 deltagares nivåer av stresshormonet kortisol kontinuerligt uppmättes. Deltagarna, som alla var i medelåldern, fick svara på frågor om upplevd stress och deras blodsockernivåer, blodtryck och immunförsvar testades.

– Vi antog att friska anställda med kronisk stress och milda utbrändhetssymptom skulle ha bristande fysiologiska regleringssystem och lägre kortisol-nivåer – vilket är en bild som överensstämmer med utbrändhet, säger Robert-Paul Juster, en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande från universitetet.

Resultatet från studien pekar på att det finns en koppling mellan låga kortisolnivåer och tidiga tecken på utmattningssyndrom. Kan sambandet bekräftas av mer forskning skulle det kunna innebära att personer som håller på att drabbas av sjukdomen snabbare kan få hjälp och kanske kan undvika att gå in i väggen.

– I framtiden behöver vi fler studier som följer deltagarna en längre tid för att kunna avgöra om en profil med låg kortisolnivå och bristande fysiologiska regleringssystem verkligen är tecken på utbrändhet. Om det är så är vetenskapen ett steg närmare att hjälpa stressade medarbetare innan de blir utbrända, säger Robert-Paul Juster.

Förrädiska symptom

Det skulle vara ett välkommet bidrag till patienter och vården. Det är nämligen svårt att fastslå symptom på just utmattningssyndrom eftersom de liknar dem för depression. Nivåerna av kortisol skiljer sig däremot mellan sjukdomarna, är du deprimerad tenderar kortisolnivåerna att vara höga, om du är utbränd är de oftast låga.

– För tillstånd som utbrändhet, där det råder oenighet om de diagnostiska kriterierna och som delvis har samma symptom som depression, är det avgörande att använda flera olika analysmetoder, säger Sonia Lupien, en annan av forskarna bakom undersökningen.

Se tecknen i tid

Eva Ericson-Lidman, universitetslektor i omvårdnad vid Umeå universitet har forskat kring hur medarbetare påverkas av att en kollega har drabbats av utmattningssyndrom. Ett 30-tal djupintervjuer med chefer, anhöriga och medarbetare ledde till en större insikt i hur varningstecknen för sjukdomen ser ut.

En person som drar sig undan, låter pappershögarna på kontoret växa skyhögt och utvecklar ett kontrollbehov är förmodligen på väg in i utbrändhet. Men oftast är det för sent för andra åtgärder än sjukskrivning när symptomen stämmer in, då har personen redan blivit sjuk.

– De förebyggande insatserna i de fall jag studerat har misslyckats hittills, säger Eva Ericson-Lidman.

Känner du igen dig själv eller har en kollega med de beteendeförändringar som listas nedan är det alltså hög tid att söka hjälp.

Här är tecknen på utmattningssyndrom

En person som håller på att bli utbränd:

– tar på sig mer arbete än vad som förväntas.

– känner dåligt samvete över att inte klara av sina arbetsuppgifter.

– vill inte eller tror sig inte hinna ta fikapauser med kollegorna.

– låter arbetsbördan växa, liksom pappershögarna på bordet.

– börjar undvika konfrontationer och till slut sina kollegor helt och hållet.

– försöker kontrollera sina medarbetare eftersom de försöker få ordning i sitt eget kaos.

– blir känsligare och kan få känslomässiga utbrott som kan leda till konflikter.

– upplever kroppsliga smärtor, yrsel, hjärtklappning och magproblem.

– har problem med sömnen.

Observera

Även personer som som utsatts för ledarskapsrelaterad stress och blivit ”utslitna” kan ha diagnosen utmattningssyndrom. Dessa kan uppvisa samma fysiologiska tecken som nämnts ovan, men känner och agerar ofta på ett helt annat sätt än andra utmattade. Karakteristiskt för utbrända är att de pressar sig själva och får dålig självkänsla av att misslyckas med att prestera ännu mer. Utslitna personer kan bli hjälpta av att arbetssituationen förändras till det bättre.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.