En blivande vinnare

Kvalitetsmagsinet ringde upp de fem kommuner som nominerats till priset Sveriges Kvalitetskommun 2011.

Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun delas ut den 15 november under Kvalitetsmässan. Priset går till den kommun som bäst lyckats med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Förra året vann Stockholms kommun, i år är Östersund, Nacka, Kinda, Kungsbacka och Uddevalla nominerade.

1. Östersund

Motiveringen till varför Östersund bör bli Sveriges kvalitetskommun 2011 är enligt samordnare Ellen Arnesson att kommunen jobbar långsiktigt, strategiskt och hållbart.

– Information och kommunikation är en självklar del i det dagliga arbetet. Det visade sig inte minst i våras när det kommunala vattnet drabbades av Cryptosporidiumparasiten.

Ett exempel Ellen Arnesson gärna lyfter fram är samarbetet med Mittuniversitetet och det vintersportcentrum och forskningscentrum där Sveriges elitidrottare inom vintersporter kan göra olika tester och mätningar. Ett annat att kommunens samtliga verksamheter är miljöcertifierade enligt Iso 14001.

– Det är det som gör att vi ska vinna.

Om de vinner tror Ellen Arnesson att kommunen blir en mer iögonfallande prick på kvalitets- och Sverigekartan.

– Det blir naturligtvis en stolthet i organisationen och förhoppningsvis även ute i samhället. Och så blir kommunen mer attraktiv som arbetsgivare.

2. Kinda

Kinda kommun sökte utmärkelsen redan för två år sedan utan att bli nominerade. Inför årets ansökan ansåg de att kommunen förbättrat sig ytterligare. Malin Gustafsson, kvalitetsansvarig i Kinda kommun, berättar att ansökan har satt press på den egna organisationen och visat att de har något att göra i toppen.

– Självklart vill vi vinna. Det skulle stärka medarbetarna och bevisa att man inte behöver vara en stor kommun för att ha hög kvalitet. Vi har under 10 000 invånare och skulle inte överleva om vi inte jobbade med medborgardialog och samverkan, våra starka områden, förklarar Malin Gustafsson.

Kinda kommun har bland annat certifierat alla verksamheter enligt metoden Investors in People som fokuserar på medarbetarskap.

– Det handlar om att se vilka övergripande mål organisationen har och vilken roll varje medarbetare har för att uppnå dem. Men också sunt förnuft, det ska vara roligt att vara på jobbet. Generationsskiftet innebär att det blivit ett måste att vara en attraktiv arbetsgivare. Det blir vi genom att ta vara på våra medarbetare.

Nästa år kommer Kinda att satsa på att spetsa till sin målstyrning som de baserar på sju strategiska områden. Målen måste tydliggöras för att lättare kunna följas upp. Vad skulle det då innebära att den 15 november få höra: Vinnaren är…Kinda?

– Jag hoppas att det skulle stärka organisationen och kasta ljus på allt bra som görs i små kommuner, avslutar Malin Gustafsson.

3. Kungsbacka

Hej Tomas Staxäng, kvalitetsstrateg, varför ska just ni bli Sveriges kvalitetskommun?

– För att vi är snyggast, haha. Slutfasen nu är lite som en skönhetstävling. Men vi har bra resultat och en bra bredd. Istället för att satsa på vissa områden utifrån eldsjälar satsar vi på systematik och kvalitet som genomsyrar organisationen. Vi har bra ekonomi och levererar bra resultat. Dessutom har vi ett bra samspel mellan politiker och tjänstemän.

Trots bredd, finns det någon fråga ni har jobbat särskilt med?

– Värdegrundsarbete som har fått stort genomslag på många plan. Bland annat på hur vi fördelar våra resurser, många projekt vi startar är kopplade till kärnvärdena. Men framför allt har det påverkat det dagliga arbetet och mötet mellan invånare och medarbetare.

Vilka frågor kommer ni att satsa på framöver?

– E-tjänster, resultatredovisning för invånare, alltså att öka transparensen så att de kan jämföra olika tjänster som exempelvis förskolor. Dessutom vill vi bli bättre på återkoppling till invånarna och jobba mer med inflytandefrågan.

4. Uddevalla

Lena Tegenfeldt, utvecklingschef i Uddevalla, motiverar varför Uddevalla bör bli Sveriges Kvalitetskommun 2011:

– Spontant tänker jag på att det finns ett politiskt driv här. Det är alltid viktigt med vilja och ambitioner.

Två av kommunens projekt kom bland de 50 bästa i nomineringen till Götapriset. Det ena handlar om att öka medborgarnas möjlighet att utöva inflytande. Till exempel fick två skolor dela på 500 000 kronor som gick till underhåll i skolorna. Eleverna fick själva komma med förbättringsförslag om vad pengarna kunde användas till.

– Istället för att politikerna ska bestämma i detalj över öronmärkta pengapåsar låter man brukarna bestämma.

Det andra projektet syftar till att skapa arbeten inom kommunens utanförskapsområden. Demokrati och integrationsarbete är högt prioriterat, liksom satsningar på företagande, handel och idrotts- och friluftsliv. En styrka generellt, enligt Lena Tegenfeldt, är att kommunen har en bra struktur på styrning och ledning, oavsett om det gäller tjänstearenan eller den politiska. Samt att de i det vardagliga arbetet med kärnverksamheterna har en vilja att hitta saker som på sikt kan höja kvaliteten.

– Vi har en bra strategisk plan som vi följer upp systematiskt och vårt arbete är lätt att beskriva för andra, säger hon.

På frågan hur det påverkar kommunen om de vinner utmärkelsen väger Lena Tegenfeldt orden.

– Det påverkar ju inte vår verksamhet från en dag till en annan, men det blir ett erkännande för målmedvetna satsningar. Och det klingar gott, eller hur?

5. Nacka

I Nacka kommun är 100 procent av hemtjänsten och 50 procent av förskolorna i privat regi. Nästa steg heter ett projekt som Mats Bohman, administrativ direktör i Nacka kommun, gärna lyfter fram som ett exempel på hur kommunen jobbar för att främja innovationer. Det handlar om att samarbeta både med med de kommunala och privata anordnarna för att skapa ännu bättre kvalitet för medborgarna, oavsett vem som står för servicen.

– I vissa kommuner säger man: Låt de privata aktörerna sköta sitt så tar vi hand om vårt eget. Men vi tar med alla i processen och behandlar alla likvärdigt. För nackamedborgaren är det ointressant vem som levererar värde. Vi ser till att vi har fokus på att leverera bra service till medborgarna, säger Mats Bohman.

Han menar att kommunens grundläggande värderingar och styrsystem är väl förankrade, och att det är det de tryckt extra hårt på i sin ansökan.

– För oss skulle det självklart vara roligt att få priset som en bekräftelse på ett bra arbete, som skulle sporra oss att fortsätta i vårt arbete att leverera bra tjänster och service. Det är vårt främsta fokus. För nackamedborgarna kan det vara kul att säga att de bor i Sveriges kvalitetskommun, men vi måste också fortsätta leverera så att de känner att det stämmer.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.