Ett litet kort gav Karlstad Sveapriset

Årets vinnare av Sveapriset blev Karlstads kommun. Anledningen är ett litet kort som ska ge vårdpersonalen mer tid över till patienten.

Kortet är navet i projektet Smart arbetsplats, och används av kommunens vård- och omsorgspersonal för att logga in på datorer och legitimera sig. Men också för att göra verksamheten effektivare och frigöra tid och resurser till patienter och deras anhöriga.

– Det här är inte i första hand it-utveckling utan verksamhetsutveckling, säger projektledare Tommy Granqvist och får medhåll av it-chefen Inge Hansson:

– Det här är det första projektet där vi börjat i verksamhetsutvecklingen och sedan konstruerat ett stöd för den utvecklingen.

Hittills har kortet testats i ett pilotprojekt med 20 anställda på korttidsboendet Resurscentrum, men under hösten ska ytterligare 170 medarbetare börja använda det.

Ett enda lösenord

Så hur funkar det? Istället för att ha ett tiotal lösenord har man sitt kort med inbyggd e-legitimation och en sexsiffrig kod. På så vis är är irritationsmomentet med att komma ihåg, och ofta glömma en massa lösenord inte längre ett problem.

– Tidigare var vi tvungna att logga in på nytt vid varje dator och hålla upp till fjorton lösenord i huvudet. Nu har vi ett smart kort som vi sticker in vid varje arbetsstation som gör att vi kan fortsätta att jobba precis där vi var, säger Lisa Wennberg, sjuksköterska på Resurscentrum.

Med kortet kan personalen logga in på samtliga datorer på arbetsplatsen, och slipper därför springa mellan våningar när de ska sköta administrativa uppgifter. Tidigare kunde de bara arbeta på den egna datorn, men skulle samtidigt arbeta och vara tillgängliga på flera avdelningar. Det ledde till att personalen samlade på sig en massa dokumentation till slutet av dagen för att slippa springa fram och tillbaka. Men då kunde det dyka upp något annat, som gjorde att det blev flera sena övertidstimmar.

En annan positiv effekt av Karlstads kommuns it-projekt Smart arbetsplats är att säkerheten har höjts. Tommy Granqvist påpekar att det är jätteviktigt att hälsoinformation om patienter hålls i säkert förvar. Tidigare hade den anställde ett lösenord och loggade in med det och sitt namn, idag har man både kortet och koden.

Vad är Sveapriset?

Sveapriset delas ut under Kvalitetsmässan till ett framgångsrikt it-projekt inom vården.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.