EU-lagförslag om ackreditering

Kommissionen har lagt ett förslag till europeisk lagstiftning om ackreditering. Förslaget är utformat som en förordning, vilket innebär att det inte behöver införlivas i medlemsstaternas lagstiftning för att äga laga kraft. Det nya i lagförslaget innebär framför allt att medlemsländerna nu får en helt annan skyldighet att se till att ackrediteringen verkligen fungerar som det är tänkt.

Lagförslaget innebär bland annat:

>> Obligatoriskt att medlemsländerna har ett nationellt ackrediteringsorgan.

>> Endast ett ackrediteringsorgan per land.

>> Ackreditering ska drivas utan vinstintresse och konkurrens med andra ackrediterings- och certifieringsorgan.

>> De nationella ackrediteringsorganen måste vara medlemmar i europeiska samarbetsorganisationen, EA.

>> Medlemsstaterna måste säkra att ackrediteringsorganen är kompetenta och oberoende.

Sveriges handelsminister Sten Tolfors välkomnar det nya lagförslagets mer enhetliga regler för produkttester som leder till att nationella myndigheter i högre utsträckning ska kunna lita på andra länders provningsresultat.

– En vara som är godkänd i ett EU-land ska fritt kunna säljas i alla övriga EU-länder och kostnaderna för prövning och kontroll måste sänkas. Samtidigt är det viktigt att allmänheten litar på de varor som säljs också är säkra. Utan konsumenternas förtroende kommer handeln inte att fungera som den ska, uppger handelsministern i ett pressmeddelande.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.