Faktablad ska hjälpa chefer att förhindra stress

Stress och psykiska påfrestningar är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär. Nu finns ett faktablad från Folkhälsoguiden med förslag på åtgärder.

Faktabladet är tänkt att fungera som en hjälp för personer med ledarposition, men även personal inom företagshälsovård och primärvård kan använda sig av materialet. Faktabladet beskriver bland annat vad som händer i kroppen vid en stressreaktion, varningssignaler för stress och vad arbetsrelaterad stress beror på. Men den ger också förslag på åtgärder, både organisatoriska och individuella.

Här kan du ladda ned faktabladet:

http://www.folkhalsoguiden.se/Informationsmaterial.aspx?id=3630

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.