Fel yrke påverkar arbetsutveckling och organisation

Mer än var fjärde person med tillsvidareanställning och hälften av alla med tillfälliga kontrakt tycker att de har fel yrke. Det ger konsekvenser för individens hälsa, lärande och utvecklingsmöjligheter, visar en doktorsavhandling från Stockholms universitet.

Personer som upplever att de har fel yrke upplever också ett lägre inflytande och lägre stöd från överordnade vilket kan leda till konsekvenser för organisationens utveckling.

– Individer som ser en negativ inverkan på hälsan från arbetet ger mindre tillbaka till organisationen på olika sätt, och vill inte heller vara kvar om de kan välja. Här finns en oanvänd potential för företagen, menar Sara Göransson som skrivit avhandlingen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.