Flexibel arbetstid lockar fler att jobba längre

Arbetsmiljö Var tredje svensk i åldersgruppen 50+ kan tänka sig att skjuta upp pensioneringen om de får flexiblare arbetstider eller en möjlighet att arbeta deltid. Det visar Sveriges en ny undersökning från Manpower Work Life.

Ett sätt att lösa framtidens kompetensbrist är att fler skjuter upp pensionen. Och enligt en ny undersökning från Manpower Work Life är faktiskt många beredda att senarelägga pensioneringen om bara förutsättningarna är de rätta. Var tredje, 33 procent, av de tillfrågade i åldersgruppen över 50 är lockade att jobba längre om arbetsgivaren erbjuder en möjlighet till deltid. Ungefär lika många, 31 procent, kan tänka sig att förlänga yrkeslivet om de får flexiblare arbetstider och högre grad än i dag kan bestämma när och var arbetet utförs.

I samma undersökning uppger 77 procent att de helt eller delvis instämmer i påståendet att de vill trappa ned successivt när de blir äldre, inte gå från heltid till en pensionärstillvaro från en dag till en annan.

Fem i topp-listan: Det här kan få oss att skjuta på pensionen

1. Möjlighet att arbeta deltid.

2. Större flexibilitet i när och var jag utför mitt arbete.

3. Möjlighet att arbeta periodvis.

4. Möjlighet att få vara mentor/coach till yngre kollegor.

5. Att bli egenföretagare och konsulta åt arbetsgivaren.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.